Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

zdjecie

Jest to mezoregion, który znajduje się w północnej części Polski. Zajmuje on powierzchnię 1732 kilometrów kwadratowych, przy czym 486 kilometrów kwadratowych to jeziora. Region ten znajduje się w środkowej części Pojezierza Mazurskiego. Wszystkie jeziora wchodzące w skład Krainy Wielkich Jezior Mazurskich połączone są kanałami, a ich brzegi pokrywa las. W obrębie Kariny Wielkich Jezior Mazurskich dominuje krajobraz młodo glacjalny, który został ukształtowany w erze kenozoicznej w okresie neogenu.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskim jest regionem wyjątkowym, w którym obserwować można liczne gatunki ptactwa, które zagrożone jest wyginięciem. Główną atrakcję regionu są oczywiście jeziora oraz przyroda, ale należy pamiętać, że istnieje tutaj wiele historycznych zabytków. Bardzo dużą atrakcją Mazur są rykowiska jeleni, których możemy być świadkami na przełomie września i października. Na mazurach możemy też spotkać jedynego żyjącego w Polsce żółwia. Jest to żółw błotny, który na wolności dożywa nawet 100 lat.

Pałace i dwory

zdjecie

Bardzo charakterystyczną cechą Mazur są liczne pałace oraz dwory z pięknymi otaczającymi je ogrodami. W obrębie dworów znajdowały się cmentarze rodowe oraz stawy. Niestety po pewnym okresie zostały przekształcone na PGR co doprowadziło je do całkowitej dewastacji. Mimo wszystko na szczególną uwagę turystów zasługuję Pałac w Sorkwitach, który został wybudowany w połowie XIX wieku w stylu neogotyckim i był siedzibą pruskiego rodu szlacheckiego.

Pałac znajduje się około 12 kilometrów od Mrągowa. Pałac ten został wybudowany wraz z zespołem parkowym. Na uwagę zasługuje również dwór w Kałkach, który pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Niestety w okresie powojennym majątek ten przejął PGR i doprowadził ten dwór niemal do całkowitej ruiny. Bardzo okazale prezentuje się również pałac w Szynorcie, który datowany jest na XVII wiek i należał do rodu Lenhdorff. Warty obejrzenia jest również dwór w miejscowości Brzeźnica, który został wybudowany w XIX wieku. Ciekawostką jest, że na dachach dworu oraz budynków przylegających znajduje się około 20 bocianich gniazd.

Jezioro Jeziorak

zdjecie

Jeziorak jest to najdłuższe jezioro w Polsce. Jezioro Jeziorak leży w obrębie Pojezierza Iławskiego. Jest to jezioro polodowcowe o charakterze rynnowym. Maksymalna głębokość jeziora wynosi trzynaście metrów, natomiast średnia głębokość jeziora jest na poziomie około czterech metrów. Jezioro Jeziorak ma wymiary około dwudziestu siedmiu kilometrów na około dwa kilometry.

Jezioro to zbudowane jest z wiele półwyspów oraz z 16 wysp. Największe z nich to: Wielki Ostrów oraz Wielki Bukowiec. Jezioro Jeziorak połączone jest z Kanałem Elbląskim oraz wypływa z niego rzeka Iławka. Brzegi jeziora są niemal w całości zalesione. Nad jeziorem znajduje się miasto Iława. Jezioro to jest bardzo zarybione i występują w nim niemal wszystkie ryby słodkowodne takie jak: miętus, lin, karp, sum, uklejka, sandacz, jazgarz, szczupak, okoń, krąp, karaś, płoć i leszcz. Jezioro jest również miejscem gnieżdżenia się wielu ptaków oraz przebywania licznych płazów. Na uwagę zasługuje fakt, że ostatnio w jeziorze zaczęły pojawiać się raki.

Jezioro Mamry

zdjecie

Mamry jest to najgłębsze i zarazem jedno z największych jezior w Polsce. Jego średnia głębokość wynosi niemal 10 metrów natomiast maksymalna prawie 44 metry. Jest to jezioro, które leży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich w województwie warmińsko-mazurskim. Brzegi jeziora są podmokłe oraz niskie i w części porośnięte lasem.

Dno jeziora jest bardzo nierównomierne, znajdują się tam liczne spłycenia oraz zagłębienia. Często słowo Mamry funkcjonuje również jako nazewnictwo sześciu połączonych ze sobą jezior: Mamry Północne, Dobskie, Dargin, Święcajty, Kirsajty, Kisajno. Na tym kompleksie jezior znajduje się łącznie 33 wyspy. Największa wyspa nosi nazwę Upałty i jest również największą wyspą na Mazurach. Do jeziora Mamry wpływa rzeka o nazwie Radzieja, natomiast wypływa rzeka o nazwie Węgorapa. Mamry to jezioro morenowe. Ostatnie badania przeprowadzone w 2005 roku zakwalifikowały wodę w jeziorze Mamry do drugiego poziomu czystości. Ostatni raz pierwszy poziom czystości w jeziorze pokazywały badania przeprowadzone w 1993 roku.